اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت چهارم

گروه سنی 8 تا 15 ماه


سبد وسایل
گروه سنی: ۸ تا ۱۵ ماه

⭕سبد
⭕وسایل مختلف و جذاب( ترجیحا وسایلی به جز اسباب بازی های کودک باشد.مثل دست کلید، کاج، میوه مصنوعی و...)تمامی وسایل را داخل سبد بریزید و در اختیار کودک قرار دهید.

زمان هایی که نیاز به سرگرم کردن کودک جهت انجام کارهای روزانه دارید سبد را در اختیار کودک قرار دهید تا فرصتی جهت رسیدگی به کارهایتان پیدا کنید.
توجه: وسایل پر خطر را داخل سبد قرار ندهید.

اهداف:
**✔تقویت دقت و توجه
✔تقویت هماهنگی چشم و دست
✔تقویت حس کنجکاوی**


📲ارسال این صفحه