اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت پنجم

گروه سنی 22 ماهگی به بالا


گروه سنی : بیست و دو ماهگی به بالا
شناخت و طبقه بندی رنگ ها
همانند تصویر لیوان ها را درست کرده و پم پم های کوچک(اگر پم من نبود از لگد و...) را به کودک بدهید تا متناسب با رنگ لیوان ها و پم پم ها آنها را طبقه بندی کند
این بازی را با سه رنگ اصلی شروع کرده و با بالا رفتن سن کودک رنگ های بعدی را اضافه کنید.

اهداف:
**تقویت دقت و توجه
شناخت رنگ ها
تقویت مهارت شناختی
تقویت مفهموم طبقه بندی**


📲ارسال این صفحه