اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت هشتم

مناسب برای کودکان 6-3 سال


فعالیت: مهارت برقراری ارتباط
نوع: ایفای نقش با کلاه سخنگو، مناسب برای کودکان 6-3 سال
هدف: آموزش نحوه معرفی خود و دیگران، نپریدن وسط حرف دیگران، آموزش ارتباط چشمی و زبان بدن مثبت، تقویت تخیل کودک، آموزش شروع
صحبت از نقاط مشترک و پایان دادن به آن آشنایی با یک نفر، آشنایی با چند نفر.

روش اجرا: والد می گوید: عزیزم این کلاه جادویه و اسمش کلاه سخنگو است
هرکس اونو بزاره رو سرش یک نیرو و انرژی می گیره می تونه حرفهای خوب و مؤدبانه بز نه و می تونه با بقیه دوست بشه و دوستای زیادی پیدا کنه.
سپس والد کلاه را روی سرش مهی گذارد و در حالی که چشمانش از خوشحالی برق می زند و لبخند بر لب دارد، به کودک نگاه می کند و شروع به صحبت می کند: سلام من خانم ""اسم والد""هستم. خوبی؟ از دیدنت خوشحالم. اسم شما
چیه؟
- کلاه سخنگو را به کودک می دهد. کودک پاسخ می دهد.
والد کلاه را بر سر می گذارد و می گوید: اسم عروسکات (یا اسم موارد مورد علاقه)رو به من می گی؟
این بار، کود کلاه را بر سر می گذارد و پاسخ والد را می دهد
والد کلاه را بر سر میگذارد و می پرسد: کدوم عروسکت یا ماشینت رو
بیشتردوست داری؟ چرا؟
کودک کلاه را بر سر میگذارد و پاسخ والد را می دهد.
والد این بار می پرسد: چند تا دوست داری؟ اسماشونو به من معرفی می
کنی؟ کودک با کلاه پاسخ می دهد.
این بار والد اشاره می کند که کودک بپرسد والد چند تا دوست دارد؟
سپس والد پاسخ می دهد و با جمله "از آشنایی با شما خوشحال شهدم "
گفتگو را پایان می دهد.
می توان این بازی را بارها با موضوعات دیگر انجام داد. همینطور به اتفاق پدر و مادر و سایر اعضای خانواده می توان از کلاه استفاده کرد.


📲ارسال این صفحه