اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت یازدهم

رده سنی بالای 3/5 سال


كارتهايي با حالات دست و پاي مختلف تهيه كنيد و از كودك🌱بالاي ٣/٥ سال بخواهيد با خلال دندان مانند هر كارت آدمك بسازد و سپس سر آماده شده را روي آدمك قرار دهد و در مورد علت هر حس صحبت كند و موقعيتي براي همصحبتي پديد آوريد؛
💡اين كار ضمن بسط واژگان و افزايش هوش كلامي كودك به
•شناخت كودك از انواع احساسات
•شناخت از خود
•تقويت جرأت بيان احساس
•اساساً شناخت انواع هيجانات و شيوه بصري ابراز آنها منجر مي گردد.

به طور مثال:
آرشیدا جون ميبينم كه آدمكت خوشحاله و داره ميخنده و چشماش هم بسته است؛ به نظرت چي شده كه با چشم بسته ميخنده؟ فكر ميكني چه اتفاقي افتاده؟

🍃به خاطر داشته باشيم آشنا كردن كودك با هيجانات مختلف و نحوه درست ابراز آنها بسيار مهم است و از سنين پايين نهادينه ميشود.
ضمن آموزش صحيح الگوي مناسبي نيز باشيم.


📲ارسال این صفحه