اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت دوازدهم

رده ی سنی بالای 12 ماه


نگهاي روغني زرد، نارنجي، قرمز و سبز را داخل زيپ كيپي كه روي آن با ماژيك درخت كشيده ايد بريزيد و از كودك 🌱بالاي ١٢ ماه بخواهيد تا با حركت انگشت رنگها را جا به جا كند. (ابتدا انگشت او را بگيريد و روي زيپ كيپ حركت دهيد سپس او متوجه چگونگي فعاليت مي شود و به تنهايي قادر به انجام آن است.)
اين كار به تقويت ماهيچه هاي ريز و هماهنگي بيشتر چشم و دست منجر مي گردد.

🍁توجه: براي كودك بالاي ٢/٥ سال از قبل او را به گردش برده و توجه او را به رنگ برگ درختان جلب كنيد و سپس فعاليت بالا را انجام دهيد.


📲ارسال این صفحه