اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت پانزدهم

رده سنی ۲سال و نیم تا ۴ سال


آموزش اشکال
👶گروه سنی: ۲سال و نیم تا ۴ سال
⏰بازه ی فعالیت:۲۰ دقیقه
. 🛠ابزار مورد نیاز:
⭕مقوا بزرگ
⭕نی یا سیخ چوبی 🤖نحوه ی ساخت: اشکال مختلف را روی مقوا بکشید.نی یا سیخ های چوبی را به اندازه اضلاع اشکال ببرید
🎉نحوه ی بازی:
نحوه بازی کردن را به کودک نشان دهید.کودک باید نی یا چوب ها را روی اضلاع قرار داده و اشکال را بسازد.بعد از اتمام هر شکل نام آن را به کودک بگوید
اهداف:
✔تقویت مهارت های ظریف
✔تقویت هماهنگی چشم و دست
✔آموزش اشکال
✔تقویت دقت و توجه


📲ارسال این صفحه