اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت شانزدهم

رده سنی ۲ تا ۳ و نیم سال


گرفتن گردو
👶گروه سنی: ۲ تا ۳ و نیم سال
⏰بازه ی فعالیت:۲۰ دقیقه
. 🛠ابزار مورد نیاز:
⭕شونه تخم مرغ
⭕گردو ، توپ یا اسباب بازی کوچک
⭕گیره ماکارانی 🤖نحوه ی ساخت: یک ظرف گردو را برای کودک حاضر کنید.
🎉نحوه ی بازی:
نحوه بازی کردن را به کودک نشان دهید.کودک باید با گیره گردوها را بگیرد و داخل شونه تخم مرغ بگذارد.
کودکان نه ماه هم این بازی را بدون گیره میتوانند انجام دهند.
اهداف:
✔تقویت مهارت حرکتی
✔تقویت مهارت های ظریف
✔تقویت هماهنگی چشم و دست
✔تقویت ردیابی دیداری
✔تقویت دقت و تمرکز


📲ارسال این صفحه